Els canals de participació funcionen a través de la interacció entre la ciutadania i les seues organitzacions i els regidors i consellers de la ciutat.

Els canals de participació ciutadana es posen en marxa i funcionen a través de la interacció continuada entre els diferents actors que intervenen en la vida política i social de la ciutat: d'una banda, la ciutadania i les seves organitzacions; de l'altra, els regidors i les regidores i els consellers i les conselleres de la ciutat.

De la mateixa manera que els regidors i les regidores, els consellers i les conselleres del Govern i l'oposició disposen de canals de debat, seguiment i control de l'acció de govern, és imprescindible generar espais on la ciutadania pugui promoure, debatre , decidir i coproduir les polítiques municipals.

La participación, pues, se puede concretar en diferentes acciones:

  • Promoure, a través d'iniciatives ciutadanes, processos participatius, òrgans i consultes.
  • Debatre, en els òrgans i espais de participació i diàleg amb l'Ajuntament, qüestions i actuacions que la ciutadania puga posar en qüestió.
  • Incidir sobre actuacions municipals per a col·laborar en el seu desenvolupament i realització.
  • Coproduir les polítiques públiques de la ciutat i les actuacions que d'aquesta es deriven, elaborant la definició de la diagnosi i participant de la seua execució, avaluació i seguiment.

Imagen;